Luật Lao Động và Tuyển Dụng

Luật Lao Động và Tuyển dụng việc làm Viet Diligence Legal hiểu rằng việc quản lý nguồn nhân lực tốt là chìa khóa của thành công trong kinh doanh. Chúng tôi thực hiện tất cả các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sau:

Quan hệ lao động: Chúng tôi tư vấn toàn bộ về quan hệ lao động từ khâu tuyển dụng đến chấm dứt hoặc nghỉ hưu. Điều này bao gồm tư vấn về các vấn đề lao động và việc làm như cáo buộc chấm dứt sai trái, phân biệt lao động và vi phạm không cạnh tranh. Chúng tôi còn thương lượng những thoả ước lao động phức tạp, cho cả người lao động địa phương cũng như nước ngoài.

Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi tư vấn cho người sử dụng lao động tất cả vấn đề phát sinh theo pháp luật lao động và việc làm của Việt Nam, qua đó đảm bảo điều chỉnh kịp thời những thủ tục và thực tiễn làm việc theo pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Điều này bao gồm việc soạn thảo và sửa đổi nội quy lao động, tư vấn thực hiện những quy định địa phương và đào tạo nhân viên trong công ty về lĩnh vực này.

Đền bù và trợ cấp: Chúng tôi giúp xây dựng những gói đền bù và chính sách khuyến khích lao động trong công ty của bạn, qua đó tối ưu hóa năng suất và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Thương lượng tập thể và đình công: Chúng tôi tư vấn cho bạn tất cả các khía cạnh trong vấn đề thương lượng tập thể và liên quan đến các cuộc đình công. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong những cuộc đàm phán liên quan đến người lao động / sử dụng lao động, công đoàn và các cơ quan chính phủ có liên quan