Tiếp Cận Thị Trường và Thủ Tục Cấp Giấy Phép Đầu tư

Gia nhập thị trường và Thủ tục cấp giấy phép đầu tư Viet Diligence Legal tư vấn cho quý khách tất cả các vấn đề pháp lý xoay quanh thủ tục gia nhập thị trường Việt Nam. Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện trong việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn khách hàng trong việc lựa chọn vị trí đầu tư tốt nhất cho dự án, về chính sách thuế được áp dụng và những ưu đãi khác cũng như tất cả các khía cạnh pháp lý của hoạt động kinh doanh.

Thành lập và sáp nhập công ty: Chúng tôi giúp khách hàng thiết lập chế độ hiện diện tại Việt Nam, có thể là thông qua thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn / công ty cổ phần. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng tổng giám đốc hoặc trưởng văn phòng đại diện tạm thời.

Phân phối và bán hàng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện trong việc phân phối / bán các sản phẩm và dịch vụ của bạn tại Việt Nam, từ việc lựa chọn đối tác phân phối phù hợp đến việc soạn thảo những hợp đồng cấp phép, nhượng quyền hoặc liên doanh.

Thuế nhập khẩu và hải quan: Chúng tôi sẵn sàng giải đáp tất cả những câu hỏi của khách hàng về luật hải quan, thuế nhập khẩu và quy trình nhập khẩu ở Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn tất cả các khía cạnh pháp luật thương mại quốc tế, bao gồm cả việc áp dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).