Kiến thức

Knowledge

1. Hướng dẫn Đầu tư vào Việt Nam 2016 của VDL:

 • Bản hoàn chỉnh: PDF

2. Kiến thức về pháp luật Việt Nam:

 • Thành lập công ty tại Việt Nam (tiếng Đức): PDF
 • Mười sai lầm điển hình khi thành lập công ty tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Thành lập công ty tại Việt Nam (Infographic, tiếng Anh): PDF
 • Thành lập công ty tại Việt Nam – Thủ tục sau cấp phép (Infographic, tiếng Anh): PDF
 • Tiếp cận thị trường Việt Nam – Những vấn đề pháp lý cơ bản (tiếng Anh): PDF
 • ‘Cạm bẫy’ trong Hợp đồng lao động đối với người nước ngoài (tiếng Anh): PDF
 • Mua bất động sản tại Việt Nam: Nền tảng, những cạm bẫy và hoạt động thẩm tra: PDF
 • Luật Nhà ở mới của Việt Nam – Người nước ngoài cần làm gì để mua bất động sản tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Thừa kế và Di chúc tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Thỏa thuận tiền hôn nhân tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Văn hóa hợp đồng ở Việt Nam – bảy  ‘cạm bẫy (tiếng Anh)': PDF
 • Sử dụng trung gian thương mại và đại lý tại Việt Nam – Những điều cần biết (tiếng Anh): PDF
 • Buôn bán tại Việt Nam (tiếng Đức): PDF
 • Thị trường Phân phối và Bán lẻ tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF

ASEAN flag, AEC logo

3. Các liên kết ngoài