Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Luật Đất Đai và Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Mua lại và quản lý bất động sản ở Việt Nam thường là một quá trình phức tạp mang nhiều điểm khác biệt với luật pháp quốc gia mà khách hàng là công dân. Viet Diligence Legal hỗ trợ khách hàng trong những vấn đề phức tạp bằng việc điều chỉnh các giao dịch bất động sản cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Cơ cấu phát triển bất động sản
– Mua bán bất động sản
– Thẩm định giá bất động sản
– Cấp vốn bất động sản
– Căn hộ và chung cư
– Soạn thảo và đàm phán hơp đồng cho thuê
– Luật kinh doanh bất động sản, xây dựng và kiến trúc

Chúng tôi đại diện cho những cá nhân sở hữu một bất động sản duy nhất ở Việt Nam và cả các nhà đầu tư tham gia vào những giao dịch phức tạp hơn bao gồm việc thành lập công ty bất động sản / công ty quản lý xây dựng, bao gồm các hợp đồng cho thuê và hợp đồng dịch vụ liên quan. Chúng tôi sẽ xem xét những giao dịch không chỉ ở góc nhìn địa phương, mà còn với tầm nhìn quốc tế, điều đó thường có lợi hơn cho các nhà đầu tư và phát triển nước ngoài.