Luật Lao Động, Vấn đề nhập cảnh, xin cấp Giấy phép lao động

Luật Lao Động và Tuyển dụng việc làm

Viet Diligence Legal hiểu rằng việc quản lý nguồn nhân lực hiệu quả là chìa khóa của thành công trong kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi tư vấn cho cả người sử dụng lao động và người lao động tại Việt Nam tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm, cụ thể trong các lĩnh vực sau:

Quan hệ Lao động: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng từ bước tuyển dụng đến chấm dứt hợp đồng lao động hoặc các vấn đề về hưu trí. Dịch vụ này bao gồm các vấn đề lao động và việc làm như chấm hợp đồng lao động trái pháp luật, phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng lao động, vi phạm điều khoản không cạnh tranh. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đàm phán, thương lượng trợ cấp, mức bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động cho cả lao động Việt Nam cũng như lao động nước ngoài.

Tuân thủ pháp luật lao động: Chúng tôi tư vấn cho người sử dụng lao động tất cả vấn đề tuân thủ theo pháp Luật lao động tại Việt Nam, qua đó nhằm đảm bảo điều chỉnh kịp thời sự tuân thủ tại nơi làm việc. Dịch vụ này bao gồm việc soạn thảo và sửa đổi nội quy lao động, tư vấn về việc thực hiện các quy định về tuân thủ tại địa phương và đào tạo nhân viên trong công ty về lĩnh vực này.

Lương và Phúc lợi: Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng chế độ lương bổng, chế độ đãi ngộ, chính sách khuyến khích lao động trong doanh nghiệp của khách hàng, qua đó tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên địa phương cũng như nước ngoài.

Nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam: Chúng tôi tư vấn toàn diện về tất cả các vấn đề liên quan đến lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là hồ sơ xin cấp thị thực, thẻ tạm trú cũng như giấy phép lao động tại Việt Nam.