Luật Hôn Nhân Gia Đình và Vấn đề Thừa kế

divorce_470492739

Viet Diligence Legal hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vấn đề phức tạp liên quan đến hệ thống luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến:

Kết hôn: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch cụ thể, minh bạch, công bằng cho khách hàng trước khi kết hôn trong Hợp đồng tiền hôn nhân, chịu trách nhiệm soạn thảo các giấy tờ, thủ tục cần thiết cho cho thủ tục đăng ký kết hôn của khách hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.

Ly thân: Khi ly thân, quý khách hàng có thể gặp phải đối mặt với những khó khăn về nơi ở, sự hỗ trợ tạm thời cho một bên, vấn đề cấp dưỡng cho con và các vấn đề phân chia tài sản.

Ly hôn: Khi ly hôn, các vấn đề pháp lý liên quan đến sự phân chia tài sản, cấp dưỡng và nuôi con sẽ là vấn đề mà các quý khách hàng gặp phải, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng giải quyết những vấn đề này một cách hợp lý, công bằng, chuyên nghiệp thông qua thông qua gặp gỡ, thương lượng, hòa giải, hoặc khởi kiện nếu cần thiết.

Vấn đề Thừa kế : Chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng xây dựng kế hoạch phân chia bất động sản và các vấn đề liên quan đến thừa kế theo pháp luật Việt Nam, bao gồm các công việc như soạn thảo di chúc, quản lý di chúc, di sản của quý khách hàng.

Bảo vệ tài sản: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc điều tra toàn diện các tài sản tiềm ẩn, đảm bảo sự minh bạch của tài sản.