Giải Quyết Tranh Chấp

Giải Quyết Tranh Chấp Viet Diligence Legal tin tưởng vào phương pháp giải quyết tranh chấp mang tính hợp tác và định hướng. Do đó, chúng tôi sẽ luôn cố gắng đưa ra cho khách hàng những phương án hiệu quả và ít tốn kém nhất để giải quyết tranh chấp. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, chúng tôi mới tư vấn cho khách hàng nộp đơn yêu cầu tòa án Việt Nam giải quyết. Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:

Đàm phán: Chúng tôi sẽ thương lượng cho khách hàng một thỏa thuận mà đôi bên cùng có thể chấp nhận được trong mỗi  xung đột, dù đó là liên quan đến tranh chấp thương mại giữa công ty và khách hàng hay những xung đột khác như tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hòa giải: Chúng tôi tiến hành hòa giải cho khách hàng, đó là cách thức linh hoạt, nhanh chóng và có lợi nhất để giải quyết tranh chấp. Hòa giải là một quá trình kín cho phép hai bên giải thích và thảo luận về nhu cầu cũng như mối quan tâm của mình trong sự hiện diện của một bên trung gian độc lập.

Trọng tài: Trọng tài là phương thức hữu hiệu trong việc giải quyết những tranh chấp thương mại phức tạp, yêu cầu phải có kinh nghiệm chuyên môn cao.. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong thủ tục tố tụng trọng tài cả ở Singapore (SIAC) và Việt Nam (VIAC).

Tranh tụng: chúng tôi tin rằng việc đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án Việt Nam chỉ nên là giải pháp cuối cùng trong các tranh chấp dân sự, thương mại hoặc gia đình. Tuy nhiên, nếu tranh chấp thực sự không thể giải quyết một cách hữu nghị hoặc không thể có được một giải pháp thay thế, chúng tôi cũng sẽ thay mặt quý khách hàng tranh tụng tại toà án Việt Nam.