Thành Lập Doanh Nghiệp và Gia Nhập Thị Trường

Gia nhập thị trường và Thủ tục cấp giấy phép đầu tư

Viet Diligence Legal tư cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục gia nhập thị trường Việt Nam. Cụ thể:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong từ quá trình lập kế hoạch cho đến thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng trong việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư tốt nhất, các chính sách thuế, ưu đãi thuế và các ưu đãi khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Tư vấn Thành lập Doanh nghiệp: Chúng tôi giúp khách hàng thiết lập và mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam như thành lập công ty con tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giúp khách hàng thành lập chi nhánh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đại diện tạm thời trong quá trình hoạt động của Doanh nghiệp, hoặc đại diện trong các cuộc gặp măt, thương lượng hoặc đàm phán với các đối tác của khách hàng.

Phân phối và Bán hàng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện về vấn đề phân phối / bán các sản phẩm của quý khách hàng tại Việt Nam, từ việc lựa chọn đối tác phân phối phù hợp đến việc soạn thảo các hợp đồng như hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền thương hiệu hoặc hợp đồng liên doanh.

Bảo vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (IPR): Chúng tôi tư vấn cho quý khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là bảo vệ nhãn hiệu tại Việt Nam (tên, logo…), lập hoặc rà soát hợp đồng li-xăng, rà soát nhằm phát hiện các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu cụ thể.