Điều Khoản Sử Dụng

Viet Diligence Vietnam thường xuyên kiểm duyệt, cập nhật thông tin và dữ liệu trên website. Tuy nhiên trên thực tế không tránh khỏi có một số thông tin đã thay đổi, do đó chúng tôi không đảm bảo tất cả các thông tin và dữ liệu trên website mang tính xác thực đến thời điểm hiện tại, điều này áp dụng tương tự với các liên kết qua website chúng tôi. Ngoài ra, Viet Diligence Legal giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi đối với các thông tin đã được cung cấp. Nội dung của website thuộc về bản quyền của Viet Diligence Legal. Mọi hành động lấy dữ liệu, thông tin hoặc hình ảnh từ Viet Diligence Legal phải được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.