Kiến thức

Knowledge

1. Hướng dẫn Đầu tư vào Việt Nam :

 • Advantage Austria / VDL –Thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam (in German): PDF
 • Viet Diligence Investment Guide (2020): In print

2. Các ấn phẩm của Viet Diligence Legal:

 • Gia nhập Thị trường Việt Nam – Những khía cạnh pháp lý cơ bản: PDF
 • Mười sai lầm điển hình khi thành lập công ty tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Thành lập công ty tại Việt Nam (Infographic, tiếng Anh): PDF
 • Những việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp  (Infographic) : PDF
 • Tiếp cận thị trường Việt Nam – Những vấn đề pháp lý cơ bản (tiếng Anh): PDF
 • Những vấn đề cần lưu ý đối với Hợp đồng Lao động (tiếng Anh): PDF
 • Những vấn đề cần lưu ý khi mua bất động sản tại Việt Nam: PDF
 • Những vấn đề cần lưu ý khi người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Thừa kế và Di chúc tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF
 • Thỏa thuận tiền hôn nhân tại Việt Nam (tiếng Anh): PDF

ASEAN flag, AEC logo

3. Thông tin kinh tế Việt Nam: